Polityka prywatności w Sklepie internetowym impacto.pl


Administratorem Sklepu internetowego jest Andrzej Kaczor , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Impacto Andrzej Kaczor zwanego dalej IMPACTO, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem Plac Dworcowy 1, 47-400 Racibórz, NIP: 6391105171, REGON 273010343.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego.
Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym,
zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem,
nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Impacto Andrzej Kaczor
Plac Dworcowy 1, 47-400 Racibórz

W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z IMPACTO osobiście w siedzibie firmy, poczty elektronicznej biuro@impacto.pl
lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej (https://impacto.pl/contact).

Twoje dane osobowe są przetwarzane celem:
- sprzedaży towarów i usług oferowanych przez IMPACTO
- prowadzenia działań marketingowych,
- rozpatrywania wszelakich wniosków, skarg czy reklamacji,
- odpowiedzi na pytania.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W związku z przetwazaniem przez IMPACTO danych osobowych pzysługuje Ci prawo do:
- prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
- prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
- usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
- zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
- przenoszenia danych (art. 20 RODO),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),


IMPACTO nie udostepnia Twoich danych osobowych podmiotom innym, aniżeli tym z którymi
Impacto zawarło umowę o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych,oraz tych które zgodnie z przepisami prawa mają dostep do Państwa danych.

IMPACTO nie przekazuje Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest niezbędny do realizacji wszelakich usług związanych z realizacją zamówień, działaniami marketingowymi (o ile wyrażono taką zgodę).
Dane do realizacji zamówień będą przechowywane przez okres 5 lat od daty realizacji zamówienia.

Product added to wishlist

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.